...

Müşteri Hizmetleri

Serbest Tüketici Bağlantı Talepleri

Serbest Tüketici Bağlantı Taleplerine İlişkin Bilgilendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 4168 Sayılı Kurul Kararı ile konut tüketicileri hariç, tüm tüketiciler "Serbest Tüketici" statüsüne kavuşturulmuştur. Serbest tüketicilerin bağlantısını kimlere yaptırabilecekleri, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36 ıncı maddesi ile 3603 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Serbest Tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak Dağıtım Şirketine veya Sertifika Sahibi Kişilere yaptırılır" şeklinde hükme bağlanmıştır.

Serbest tüketicilerin bağlantı bedelleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3603 sayılı Kararı uyarınca 2014 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Söz konusu bağlantının şirketimize yaptırılması halinde abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşup, bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 (on) ilave edilerek toplam bedel bulunacaktır.

- Söz konusu bağlantının Sertifika Sahibi Kişiye/Firmaya yaptırılması halinde abone bağlantı bedeli, ilk 100 metrelik bağlantı için 516,00 TL, ilave her metre için 3,2 TL olacaktır. Bu durumda tüketicinin sertifika sahibi firma ile yapmış olduğu anlaşmanın ve uygulama projesinin ve/veya işe başlama dosyasının hazırlanarak onaya sunulması gerekmektedir. Onaylanan projeye göre işin yapılması, testlerinin alınması ve hatta gaz verilmesinden sonra iş bitirme dosyasının şirketimize sunulmasını müteakip abonelik işlemleri yapılacaktır.

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ