...

Bilgi Bankası

Kombi Kullanım Rehberi

Doğal gaz nedir?
Başta metan (CH4) ve etan (C2H) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır.
Doğal gazın özellikleri nelerdir?

 • Yandığı zaman artık bırakmaz, külsüz ve dumansızdır.
 • Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
 • Diğer yakıtlardan daha ucuzdur
 • Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
 • Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.


Doğal gaz zehirleyici bir gaz mıdır?
Zehirlenmeler karbon monoksit (CO) gazından meydana gelir. Doğal gaz karbon monoksit gazı içermediği için zehirleyici bir gaz değildir. Doğal gaz ekonomik bir yakıt mıdır?
Doğal gazı diğer yakıtlarla maliyet karşılaştırması yaptığımızda; verimli ve ortama verdiği ısı miktarı bakımından en ucuz yakıttır.
Isıtma sistemleri kaça ayrılır?

 • Bireysel ısıtma
 • Merkezi ısıtma
 • Bölgesel ısıtma olarak üçe ayrılır.

Kombiler en çok bireysel ısıtmada tercih edilir.
Kombi nedir?
Kombi bir evin hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayan cihazlardır. Kombi İngilizce de kullanılan Combine (birleşme) kelimesinden ismini almıştır. Kombiler kaça ayrılır?
Kombiler çalışma sistemine göre dörde ayrılırlar.

 • Bacalı kombiler
 • Hermetik kombiler
 • Baca fanlı (yarı hermetik) kombiler
 • Yoğuşmalı kombiler

Kombi hangi parçalardan oluşur?
Kombiler ısıtma sistemi için gereken; pompa, genleşme tankı, eşanjör, boyler, termostat, kontrol panosu gibi zorunlu sistem ve emniyet ekipmanlarından oluşmuştur.
Kombi kullanmanın avantajları nelerdir? Kombiler bireysel olarak ısınma avantajı sağlar. Kullandığımız kadar yakar ve yaktığınız kadar ödersiniz. Sıcak su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Sessiz çalışan cihazlardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.
Kombiler her mekânda kullanılabilir mi?
Bacalı ve hermetik kombiler; havalandırma boşluğuna, merdiven sahanlığı ve asansör boşluklarına monte edilemezler. Evin içerisinde bacalı kombiler; yatak odası, banyo ve WC’lere monte edilemezler. Hermetik kombiler ise ancak atmosfere cephesi olan mahallere yerleştirilebilirler.
Kombiler güvenli cihazlar mıdır?
Kombilerde alev sönmesine, gaz kaçaklarına, aşırı sıcaklık ve soğukluğa, baca tepmesine ve baca çekmemesine karşı TSE’ nin koymuş olduğu her türlü önlem ve tertibat alınmıştır. Bundan dolayı kombiler oldukça güvenli cihazlardır.
Kombinin dijital olması, daha iyi olduğunu mu gösterir?
Kombinin dijital olması daha iyi çalışmasına ya da veriminin yüksek olmasına etki etmez. Kombilerde önemli olan teknik özelliklerinin iyi olmasıdır.
Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki farklar nelerdir?
Bacalı kombiler; yanma esnasında gerekli oksijeni ortamdan alırlar ve yanma sonunda oluşan atık gazları, uygun bir baca vasıtasıyla dışarıya atarlar. Burada bacaların standartlara uygun olarak yapılması ve sızdırmaz olması çok önemlidir. Aksi takdirde bacadan sızan karbondioksit gazı ortamda bulunan insanları zehirler. Bundan dolayı bacalı kombilerde ortamın havalandırılması çok önemlidir. Hermetik kombiler ise yanma için gerekli olan oksijeni dışarıdan alırlar ve yanma sonucunda oluşan yanma ürünleri de baca vasıtasıyla dışarıya atarlar. Dış ortama açılan herhangi bir yere monte edilebilirler.
Evim için hangi kombiyi seçmeliyim?
Binada standartlara uygun müstakil bir baca varsa ve baca için Makine Mühendisleri Odasından veya yetkili yapı denetim kuruluşlarından baca uygunluk belgesi alınarak, bacalı kombiler kullanılabilir. Aksi takdirde kesinlikle, hermetik kombili cihazları tercih etmek gerekir.

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ