...

Bilgi Bankası

Dünyada Doğal Gaz

Dünyada Doğal Gaz

1659 yılında İngiltere’ de bulunan doğal gaz, 1790 yılında yaygın olarak kullanıma girmiştir.1920’lerde boru hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla hızla artan doğal gaz kullanımı, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişmiştir.

1970’lerin ortalarından bu yana dünya doğal gaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur.

2001 sonu itibariyle varlığı kanıtlanmış dünya doğal gaz rezervleri yaklaşık 155 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir.

Mevcut rezerv ve üretim trendine göre, dünya doğal gaz rezervleri için öngörülen ömür yaklaşık 62 yıldır.

Bölgesel bazdaki ömrü ise: Orta Doğu 100+ yıl; Afrika 90,2 yıl; Eski Sovyetler Birliği 78,5 yıl; Orta ve Güney Amerika 71,6 yıl; Asya-Pasifik 43,8 yıl; Avrupa 16,1 yıl; Kuzey Amerika 10 yıl.

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ