...

Bilgi Bankası

Doğal Gaz Şebeke Güvenliği

Doğal gaz altyapı şebekesi; onaylı nazım imar planı, uygulama imar planları ve bu planlarda öngörülen yapılaşma ve nüfus yoğunlukları esas teşkil etmek üzere, nüfus artış oranı, ortalama hane halkı büyüklüğü, enerji tüketim alışkanlıkları, iklim, İzmir için geçerli birim tüketim miktarı, işyerleri ve sanayi gibi büyük tüketicilerin yakıt tüketimleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Doğal gaz şebekesi yapım ve işletmesinde; Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) ve AYKOME ile bağlantılı kuruluşlar, yerel itfaiye ve güvenlik birimleri ile ortaklaşa çalışılmaktır.

Esgaz Doğal Gaz tarafından lisans alanı içerisinde gerçekleştirilen doğal gaz altyapı güvenliği 3 aşamada oluşturulmaktadır.

 • Şehiriçi altyapı
 • Bina İçi tesisat
 • Gaz yakma cihazları

Güvenlik Tedbirlerimiz

 • Gaz arzının sürekliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için acil gaz kesme vana, regülatör ve filtre gibi tüm ekipmanlar yedeklidir.
 • Herhangi bir arıza durumunda ilgili noktanın izole edilerek arızadan etkilenen alanın azaltılmasını sağlayan vana ve branşmanlar konulmuştur.
 • Bina bağlantı borularında arıza durumunda otomatik gaz kesme vanası devreye girmektedir.
 • Bina girişlerinde bulunan servis regülatörlerinde arıza veya bina ana kolon tesisatında oluşabilecek kırılma / kopma durumlarına karşı otomatik gaz kesme vanası bulunmaktadır.
 • Altyapıda kullanılan tüm malzeme ve ekipmanların tasarım ve imalatında yüksek düzeyde emniyet faktörü kullanılmaktadır.
 • Tüm altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından işletme basıncının 1,5 katı basınçta mukavemet testi ve gaz verilmeden önce kesin sızdırmazlık testi yapılmaktadır. Ayrıca çelik hatlardaki tüm kaynaklarda tahribatsız muayene filmi çekilmektedir.

Bina İçi Tesisat ve Gaz Yakma Cihazlarıyla İlgili Zorunlu Emniyet Sistemleri

 • Esgaz Doğal Gaz lisans bölgesindeki tüm uygulamalarda; bina girişinde ana kapatma vanası ile deprem durumunda binaya gaz girişini kesen deprem vanası montajı zorunludur.
 • Bina kolon tesisatında oluşabilecek gaz kaçakları yukarıda biriktiğinden, gazın tahliye edilebilmesi için merdiven boşluğunda, kullanılmayan alanlarda ve mutfaklarda havalandırma menfezi ile gerektiğinde gazı kapatmak için daire ve bina girişlerinde kapatma vanası gibi önlemler alınmaktadır.
 • Bacaya bağlanan tipte kombi ve sobalarda TSE (Türk Standartları Enstitüsü) uygunluk belgesi aranmaktadır.
 • Bina içi tesisatlarda sızdırmazlık ve yüksek basınçlı hava testinin yanı sıra gözle kontrol yapılarak, gaz tesisat borularının bina taşıyıcı sistemlerine zarar vermeden yapılması sağlanmaktadır.
 • Bina içi tesisatlarda sızdırmazlık ve yüksek basınçlı hava testinin yanı sıra gözle kontrol yapılarak, gaz tesisat borularının bina taşıyıcı sistemlerine zarar vermeden yapılması sağlanmaktadır.

Ayrıca;

 • Esgaz Doğal Gaz şartnamelerinde bacalı cihazın bulunduğu mahalde CE belgeli CO (karbon monoksit) dedektörü kullanılması zorunludur.
 • Yetkili iç tesisat firmaları tarafından gerçekleştirilen bina ve daire içi tesisat işlemlerinde kullanılan malzeme ve sorumlu teknik personel Esgaz Doğal Gaz’a proje kapsamında bildirilmektedir. Esgaz Doğal Gaz mühendis ve teknisyenlerince yapılan test ve kontrollerde tam uygunluk görülmediğinde, gaz açma işlemi söz konusu eksiklik giderilinceye kadar yapılmamaktadır.
 • Bacalı cihazlar kesinlikle ıslak zemin ya da standartlara uygun olmayan alanlara konulmamaktadır.
 • Baca tesisatında sadece üretici firma tarafından temin edilen orijinal bağlantı parçalarının kullanılmasına izin verilmektedir.
 • Esgaz Doğal Gaz şartnamesine göre bir baca ile irtibatlandırılan atık gaz bağlantılarında sadece esnek çelik boruların kullanılmasına izin verilmekte ve uygulamalarda kesinlikle TSE’nin ilgili standartlarına uyulmaktadır.
 • Esgaz Doğal Gaz’ın yaptığı uygulamalarda müstakil olmayan şönt ve adi şönt (ortak) bacalara doğal gazlı cihaz bağlanmasına izin verilmemektedir.
 • Esgaz Doğal Gaz tarafından periyodik zamanlarda doğal gaz kullanan merkezi ve bireysel sistemlerin kontrolleri yapılmakta, Doğal Gaz Acil Müdahale Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermekte ve herhangi bir ihbarın ardından en kısa süre içerisinde söz konusu adrese ulaşılmaktadır.

 
Esgaz Doğal Gaz TALEP, ŞİKAYET BİLDİRİMİ