Faturala Hesaplama Yöntemi

 ms ( m3 )

=

A ( m3 ) – B ( m3

md ( m3 )

=

ms ( m3 )  x  K

d2 ( kWh / m3 )

=

d1 ( kcal / m3 )    / 860,42 ( kcal / m3 )   

mf ( kWh )

=

md ( m3 )  x  d2 ( kWh / m3 )

Tüketim tutarı ( TL )

=

mf  x  f ( TL / kWh )

Tüketim fatura tutarı ( TL )

=

Tüketim tutarı ( TL )  +  KDV tutarı ( TL )

 

Açıklama

A = Son Endeks

B = İlk endeks

ms = Tüketim

md = Düzeltilmiş Tüketim (m3 )

K = Düzeltme Katsayısı

d1 = Fiili Üst Isıl Değer ( kcal / m³ )

d2 = Fiili Üst Isıl Değer ( kWh / m³ )

mf = Tüketim Enerji Miktarı ( kWh )

f = Per.Satış Fiyatı ( TL / kWh )

 

Perakende Satış Fiyatı : Mevzuata göre,abonelerin tüketimi ve okuma tarih aralığı esas alınarak hesaplanan,ağırlıklı ortalama satış fiyatıdır.

Fiili üst ısıl değer : Doğal gazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün tespit edilen üst ısıl değerlerinin o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasıdır. Doğal gazın içeriğinde bulunan hidrokarbonların ( metan, etan, propan, bütan, pentan ve yüksek hidrokarbonlar ) ve varsa diğer bileşenlerin ( azot, karbondioksit, oksijen ) kimyasal birleşim yüzdeleri dikkate alınarak ISO 6976 standartına göre hesaplanır.

2020 yılı Düzeltme Katsayısı ve Fiili Üst Isıl Değerlerine ulaşmak için tıklayınız