K Katsayısı

Düzeltme katsayısı ( K ) : Sayaçtaki göstergeyi basınç ve sıcaklığa göre gerçek tüketime çeviren katsayıdır.

2020 yılı Düzeltme Katsayısı ve Fiili Üst Isıl Değerlerine ulaşmak için tıklayınız

Sayaçlardan okunan hacim değeri düzeltilmiş hacme; basınç, sıcaklık ve sıkıştırılabilirliğine göre aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunur.

 

    K=  P X Tr X Zr    
    Pr T Z    
                   
      P=Pa+Ps            
      Zr / Z=1            
                   
K = Düzeltme katsayısı            
P = Ölçüm basıncı (bar)            
Pa = Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş       
    basınç değeri (bara)            
Ps = Sayaç ölçüm basıncı (barg)          
Pr = Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar)        
T = Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden ilgili şehir için alınmış son onyılın (yoksa ilk ölçüm yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cmiçin hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K)
Tr = Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K)        
Z = Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,          
Zr = Referans şartlardaki sıkıştırılabilirlik,