Kullanım Sözleşmesi İptali

Abonenin bulunduğu adresten taşınması ve kullanım  sözleşmesinin iptalini talep etmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya abonenin ölümü halinde; tüketim (m³) tespitinin yapılması, sayacın mühürlenmesi ve hesabının tasfiye edilmesidir.

Güvence bedeli iadesi; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği veDİE'nin aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilen bedeldir.


Kullanım sözleşmesi iptal işlemi abone tarafından gerçekleştirildikten sonraki 2(iki) iş günü içersinde doğal gaz hizmeti durdurulur ve 15(onbeş) gün sonunda güvence bedeli aboneye iade edilir. 
LÜTFEN DİKKAT:
*Eğer otomatik ödeme talimatınız var ise Müşteri Sözleşmesi İptali müracaatından sonra bankanızdan iptal ettirmeyi unutmayınız.
*Güvence bedeli iadesinin 5 (Beş) yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda, bu bedel ESGAZ tarafından hazineye aktarılır.

Kullanım  Sözleşmesi İptali İçin Gereken Evraklar?

Kullanım sözleşmesi iptali sözleşmede adı geçen şahıs veya noter onaylı vekili tarafından yapılmaktadır.

. Kimlik fotokopisi 
. Abone Referans numarası

ÖNEMLİ: Sözleşme sonlandırma başvurusunda bulunulan aboneliğe tekrar abonelik sözleşmesi yapılabilmesi için ilgili adreste kapatma işleminin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İlgili adreste kapatma işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında yeni abonelik işlemi yapılabilmektedir.
Abonelik işleminde gereken evrakları "Taşınıyorum" bölümünden temin edebilirsiniz.