Ana Sayfa Site Haritası E-Posta
Bilgi Edinme
Dilek ve Şikayetleriniz
Linkler
   
 
 
 

ESGAZ’ın personel seçimi, mevcut pozisyon açıklarını belirleyip, vizyon, misyon, hedef ve kurum kültürü doğrultusunda farklı kaynakları kullanarak gerçekleştiririz. Seçimimizi, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak yaparız. Kişileri bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profillerini belirleyerek en etkin yönlendirmeyi yaparız. Personel seçiminde, kadroların nicelik ve niteliğinde iş planları ile bütünleşik olmasını esas alırız.

Geleceğin nitelikli yönetici adaylarını içimizden çıkartmak amacı ile üniversitelerde sıkı bir işbirliği içinde “Yetiştirme Elemanı Projesi”ni yürütür, yeni mezunlara iş olanağı sağlarız.

Hedefimiz hem içimizdeki yüksek performans ve potansiyeli çalışanlarımızı bünyede tutmak hem de yüksek nitelikli gençler ve profesyoneller için ESGAZ’ı, çalışmayı öncelikle tercih edecekleri bir kurum haline getirmektir.

 
 
 
 
 

   
 
 
 
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü -1 Caddesi No:131 Eskişehir Tel: 0 222 330 00 00 - Faks: 0 222 320 48 58